Twórcza wspó?praca

Je?li jeste? twórc? lub masz problem zwi?zany z w?asno?ci? intelektualn?, napisz do mnie na adres: kasia@tworczodlatworcow.pl

Pomog? Ci wykombinowa? twórcze rozwi?zanie! šŸ˜‰