Twórczo o mnie

Cze??! Nazywam si? Katarzyna Fiede? i mi?o mi Ci? tu go?ci?. Stawiam dopiero swoje pierwsze kroki w Internecie, wi?c b?d? dla mnie wyrozumia?y 🙂

Jestem prawniczk?, a w swojej codziennej pracy proponuj? twórcom twórcze rozwi?zania!

Zajmuj? si? prawem autorskim, prawem w?asno?ci przemys?owej, a tak?e zagadnieniami zwi?zanymi z dobrami osobistymi i czynami nieuczciwej konkurencji. Mentoruj? te? start-upy i prowadz? szkolenia.

A po ludzku?

Dbam o to by nazwa i logo moich Klientów by?a bezpieczna, by ich produkty nie by?y podrabiane oraz by nie pisano na ich temat ?le. Doradzam jak  zarz?dza? swoj? w?asno?ci? intelektualn?  i jak korzysta? z tej cudzej. Pomagam te? posprz?ta? je?li oka?e si?, ?e no có?…. nie pomy?lano o wszystkim na czas.

Prywatnie uwielbiam gotowa?, chodzi? do opery i porz?dnie przewietrzy? g?ow? na moich ukochanych zaj?ciach Les Mills Body Combat.

Dlaczego powsta?o Twórczo dla Twórców? By podzieli? si? przemy?leniami, które nasuwaj? mi si? w codziennej pracy z twórcami wszelkiego rodzaju.